AMINTIRI DIN APUSENI

AMINTIRI DIN APUSENI

Translate

Un om valorează mai mult decat aurul pe care îl poartă. La fel şi o ţară.http://www.youtube.com/watch?v=aHqyTc54_Lc

Roşia Montană – 20 iunie, 2012. Un om valorează mai mult decat aurul pe care îl poartă. La fel şi o ţară. Salvaţi Roşia Montană! - sub acest puternic apel de conştientizare publică a fost lansat vineri, 15 iunie, materialul video prezentat de Maia Morgenstern, în sprijinul cauzei Salvaţi Roşia Montană.
Spotul este realizat pro-bono de Agenţia Papaya Advertising, şi este primul dintr-o dintr-o nouă serie de acţiuni de conştientizare şi mobilizare a publicului împotriva proiectului de exploatare a aurului de la Roşia Montană propusă de compania Rosia Montana Gold Corporation prin încălcarea drepturilor omului – dreptul la proprietate, la liberă iniţiativă, la un mediu curat, precum şi distrugerea a 4 munţi şi a comunităţii Roşia Montană, unul dintre reperele istorice ale societăţii noastre.
Clipul se bucură de o popularitate fără precedent în rândul campaniilor sociale, înregistrând de la lansare 320 000 de vizualizări pe YouTube si mii de preluări şi comentarii în media online şi pe reţelele de socializare. Materialul video este difuzat şi de canale TV care transmit la nivel naţional.
Scopul acestei noi campanii de informare este acela de a sparge embargoul mediatic impus de Rosia Montana Gold Corporation şi de a răspunde astfel nevoii de conştientizare a publicului asupra riscurilor şi inutilităţii exploatării aurului de la Roşia Montană. Mai mult ca oricând, autorităţile statului Român trebuie să răspundă în faţa cetăţenilor faţă de care şi-au luat angajamente ferme în programul de guvernare. Anularea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului şi includerea Roşiei Montane în patrimoniul UNESCO sunt primele măsuri care se impun, măsuri solicitate de peste 135 000 de cetăţeni cu drept de vot prin petiţiile adresate în ultimul an Guvernului României.
"Conceptul creativ al campaniei este foarte simplu. Extragerea aurului, aşa cum se doreşte să se facă la Roşia Montană va provoca suferinţă. Oameni daţi afară din casele în care s-au născut, un lac imens de cianură, câţiva munţi raşi de pe suprafaţa pământului... Şi asta pentru aur. Să facem ce cu el? Cercei? Dacă vor cercei, le dăm cercei. Numai să ne lase în pace!", a declarat Robert Tiderle, creative director, Papaya Advertising.
„Am convingerea că această acţiune de informare va deschide minţile şi inimile oamenilor care nu cunosc situaţia de la Roşia Montană, dar intuiesc gravitatea ei. Lupta noastră a coalizat eforturi mai de preţ decât tot aurul din lume iar acest clip e un exemplu care grăieşte de la sine. Înţelegeţi că suntem stăpâni pe viitorul nostru şi că reuşita campaniei Salvaţi Roşia Montană aparţine vouă, toţi cei care credeţi în dreptate.” completeaza Eugen David, localnic din Roşia Montană, preşedinte al Asociaţiei Alburnus Maior.
Pentru realizarea acestei campanii au fost depuse eforturi susţinute timp de aproape 6 ani. Au participat pro-bono: Papaya Advertising, actriţa Maia Morgenstern, Family Film (casa de producţie), Florin Şerban (regizor), Marius Panduru (DOP). Tuturor le mulţumim!
Pentru a viziona clipul, accesaţi: Salvati Rosia Montana – Maia Morgenstern - YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=22O9J8PRK-Y 
Varianta în limba engleză: http://www.youtube.com/watch?v=aHqyTc54_Lc


A man is worth more than the gold he wears. So is a country. Save Rosia Montana! - this is the strong call for public awareness for which the video presented by Maia Morgenstern was launched on Friday – 15th of June, in support of the Save Rosia Montana cause.
The video spot was produced under pro-bono conditions by Papaya Advertysing Agency and it is the first of a new series of awareness-raising and mobilization actions against gold exploitation in Rosia Montana, proposed by the Rosia Montana Gold Corporation which will violate human rights – to property, free initiative, and a healthy environment as well as destroy 4 mountains and the Rosia Montana community – one of the historical landmarks of our country
The message of the video has reached unprecedented popularity within social campaigns, registering 320 000 views on YouTube and thousands of covers and comments in the online media and on social networks. The video is being broadcasted on TV channels with a national audience.
The new awareness campaign aims to break the media embargo imposed by Rosia Montana Gold Corporation and also to answer the need for public information with regards to the risks and the futility of gold exploitation in Rosia Montana. More that ever, Romanian authorities must be held accountable to their supposedly strong commitments to the Government's program. The first steps would be to Annul the Environmental Impact Assessment of the mining project and introduce Rosia Montana for protection under the the UNESCO patrimony conservation program, these steps being justified by the gravity of the situation and by petitions transmitted to the Romanian Government from over 135 000 citizens (details on www.rosiamontana.net).
"The creative concept is very simple. Gold mining, as proposed in Rosia Montana, will cause suffering. People thrown out of homes where they were born, an enormous cyanide lake,  mountains removed from the surface of the earth... All of this for Gold. To do what with? Earrings? If they desperately need earrings, we give them earrings. Just so they leave us alone!”, declared Robert Tiderle, creative director, Papaya Advertising.
'I am convinced that this information campaign will open the minds and hearts of people who are not fully aware about our situation in Rosia Montana, but they instinctively feel how serious it is. Our fight has brought together efforts more precious than gold and this video spot is an example which speaks for itself. You must understand, we are in control of our future and the success of our fight belongs to you, all who believe in justice', adds Eugen David, local from Rosia Montana and president of Alburnus Maior Association.
Nearly 6 years of effort has been made to support this campaign. With pro-bono participation: Papaya Advertising, the actress Maia Morgenstern, Family Film (production house), Florin Serban (director), Marius Panduru (DOP). Thank you all!
To watch the video, please check out:
(EN): Save Rosia Montana – Maia Morgenstern , or
(RO): Salvati Rosia Montana – Maia Morgenstern

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu